Saules zīmes pamatizpausme ir aplis. Saules birzs centrā, pašā Saules kalendāra vidū, katrā ziņā, tā iederas. Domāts – darīts! Paņēmām no saviem krājumiem vienu dzirnakmeni un ielikām to pašā vidū. Apstaigājām tuvējās akmeņu koncentrācijas vietas no meliorācijas laikiem un izvēlējāmies tos, kuri prasījās piedalīties apļa veidošanā. No tiem astoņiem, kuri visvairāk vēlējās, arī radījām 6 metru diametra apli. Uz katru svinamā laika staru pa vienam. Neraksturīgi pēc Mārteņiem, tomēr arī mūsu draugi ponijs un kazas bija atnākuši palīgā.