“Latviskā Mantojuma” zīme veidota pēc „Lauku ceļotāja” iniciatīvas un tiek pasniegta Latvijas tūrisma uzņēmējiem, kuri saglabā un daudzina latvisko kultūras un sadzīves mantojumu, rādot to apmeklētājiem. Zīmes uzdevums ir popularizēt un saglabāt kultūras mantojumu, to aktīvi lietojot un darot saprotamu.

Esam gandarīti, ka “Piekūni” jau 2019.gada decembrī Latvijas Nacionālā mākslas muzeja telpās svinīgā sarīkojumā, kolēģu un domubiedru lokā, no sava laika Kultūras ministra rokām saņēma šo kultūras zīmi – “Latviskais Mantojums” par latvisko pirts tradīciju uzturēšanu un daudzināšanu.

Madonas reģiona laikrakstā “Stars” 2019.gada 13.decembrī par godu šim notikumam mūsu pirtniece Anita bija uz avīzes titullapas un dalījās savās pārdomās par pirts pieredzi ar izdevuma žurnālisti.