“Gājējam draudzīgs / Hiker-friendly” zīme tiek piešķirta tūrisma pakalpojumu sniedzējiem Baltijas valstīs. Tā parāda, ka uzņēmējs saprot un respektē kājāmgājēju vajadzības, ka šeit viņi ir gaidīti. Uzņēmējs piedāvā kājāmgājējiem būtiskus un nepieciešamus pakalpojumus, piemēram: informāciju par maršrutu, dzeramo ūdeni, pirmās palīdzības aptieciņu, elektroierīču uzlādi, naktsmītnē ir iespēja izžāvēt slapjās un izmazgāt netīrās drēbes, zābakus un citu personīgo ekipējumu.

Ar prieku informējam, ka “Piekūni” 2021.gada nogalē tika novērtēti un ieguva šo īpašo zīmi “Gājējam draudzīgs”. Arī turpmāk centīsimies saimniekot gājējiem un citiem jaukiem cilvēkiem draudzīgi.

Esam gabaliņu no “Mežtakas”, taču arī Gaiziņa un savā apkārtnē veidojam takas, kur gājēji savā dabā vai ar mūsu Vides gida palīdzību, kā arī mūsu Brīvdienu mājas viesi var izbaudīt apkārtni.