Uz tūrisma izstādi “Balttour 2018” februāra sākumā radījām Saules kalendāra mobilo versiju –
Saules rita ratu. Kopīgi ar interesentiem, dažādās krāsās katrs pa dzīpariņam
sākām aust laikus un gadalaikus, kas Latvijā mums ir tik krāsaini.
Pēc tam Saules rita rats ir pārvests un turpinām to lēnām, un pakāpeniski aust Piekūnos, kur tas sasaucas ar Saules rita birzi.