Vēl pavasarī Saules Birzī apstaigājām visus ozolus un uzmērījām dižākos, resnākos. Varenākais no visiem mums atrodas Viršu laika daļā – starp Jumjiem un Apjumībām. Kad tas paaugsies vēl pāris centimetrus, būs mums savs dižozols ar ko dižoties. Lai līdz Latvijas simtgadei mūsu dižais “Jumītis” paspētu tikt līdz četriem  metriem, centāmies palīdzēt un atsedzām viņam gaismu un gaisu.