Video ar stāstījumu par Saules rita birzs stariem un to nozīmi kontekstā ar Saules kalendāru un gadskārtas svinamajiem laikiem.