Klejojumi ar Vides gidu

Pa Piekūnu Klejojumu takām, kā arī pa un ap Gaiziņu individuāli vai grupās.
Grupas lielums: līdz 20 cilvēki. Ja esat vairāk, tad sazinieties ar mums par iespējām.

Ieskatam daži tematiski klejojumu varianti:

  • Augu un koku taka. Iepazīt un nosaukt vārdā Latvijas savvaļas augus. Ievākt un sagatavot herbāriju pašu līdzpaņemtās avīzēs vai vecos žurnālos. Vai savākt pašu rokām tēju garajiem ziemas vakariem. Sajust purva bērzu smaržu, smelties dižegļu un dižozolu spēku.
  • Kalnu un ainavu taka. Skats uz Gaiziņkalnu pāri augstākajam ezeriņam – Žautrītim. Saullēkts no Vēja kalna; Mazie krusta kalni; Dravēnu kalns (9.augstākais); Sniegaiņu kalns; Raugu kalns; Saulriets no Sirdskalna (2.augstākais). Upju (Ogre un Aiviekste) baseinu ūdensšķirtne reljefā.
  • Akmeņu un ūdeņu taka. Sirds mīlestības akmens jeb Dravēnu muldakmens, kas atklājies tikai 2002. gadā; Ronītis, Veselības akmens, Melnais ziedojumu akmens; Lielais un mazais zīmju akmens.
    Sirds avots (kāpjošais, zelta); Sirdskalna avots; Talejas ezers, Žautrītis, Bumbierītis.
  • Savvaļas un mājdzīvnieku taka. Bebri, bezdelīgas, čurkstes, sikspārņi, zaļās vardes, gliemji, dzērves.
    Vistas, kaķi, kazas, suņi, ponijs. Dzīvības ūdenī un augsnē.

Cenas:
Eur15,- /stundā -pieaugušo grupai
Eur10,- /stundā -skolēnu grupai

Piekūnu brīvdienu mājas viesiem:
Eur8,- /stundā
Pirmā stunda, iepazīstināšana ar apkārtni iekļauta Brīvdienu mājas cenā.